Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kontakt

Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ.Štúra 1
81235 Bratislava

(mapa)

Vrátnica

tel.:+421 2 5956 1111

Informácie pre verejnosť

úradné hodiny: v pracovných dňoch od 08:00 do 15:00.
tel.: +421 2 5956 2222
e-mail: 

Podateľňa

úradné hodiny: v pracovných dňoch od 07:30 do15:00 (obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30)

tel.:+421 2 59562284
e-mail:

Elektronická schránka 

na prijímanie elektronických podaní k agende MŽP SR: E0005579903

Identifikačné údaje

IČO: 42181810
DIČ: 2023106679

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže