Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kvalita ovzdušia sa stáva prioritou EÚ

infografika

Kvalita ovzdušia je v súčasnosti jednou z hlavných tém diskusií na úrovni Európskej únie, ako aj na úrovni jednotlivých členských štátov, ktoré tomuto problému čelia. Znečistenie ovzdušia nepozná hranice a má negatívne vplyvy na zdravie ľudí a ekosystémy.

infografikaZainteresovaní sa zhodujú, že problematika zlej kvality ovzdušia musí byť jednoznačnou prioritou EÚ a jej politík. Potrebná je ďalšia, prísnejšia regulácia znečisťovania ovzdušia, stanovenie ambicióznejších cieľov v oblasti kvality ovzdušia, dôslednejšie monitorovanie a efektívne financovanie opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.

infografikaKľúčová je účinná implementácia opatrení, z ktorých mnohé sú dávno známe, no zostávajú na papieri. Dôležitú úlohu zohráva zvyšovanie povedomia a informovanosti, no nevyhnutná je spolupráca aktérov na všetkých úrovniach, vrátane verejného a súkromného sektora, mimovládnych organizácií a zapojenie verejnosti.