Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia

3. Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

3.1. Odbor politiky zmeny klímy (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

3.2. Odbor obchodovania s emisnými kvótami (Námestie Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava)

3.3. Odbor ochrany ovzdušia (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

3.4. Referát koordinácie projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia (Šafárikovo námestie 4 81102 Bratislava)