Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia

3. Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
FISCHEROVÁ GABRIELA Ing., generálna riaditeľka sekcie, miestnosť: 317, tel.: 59562590,
GRUJBÁROVÁ NATÁLIA , asistentka, miestnosť: 316, tel.: 59562581,
3.1. Odbor politiky zmeny klímy (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
ŠKULTÉTY JOZEF Ing., CSc., riaditeľ odboru, miestnosť: 246, tel.: 59562246,
DANČOVÁ MIROSLAVA Mgr., , miestnosť: 318, tel.: 59562649,
CHOVANCOVÁ ĽUDMILA Mgr., , miestnosť: 244, tel.: 59562144,
MALATINSKÁ LENKA Ing., , miestnosť: 318, tel.: 59562589,
TAMÁSOVÁ ANGELIKA Mgr., , miestnosť: 244, tel.: 59562585; 0905667672,
VEREŠ IGOR Ing., , miestnosť: 243, tel.: 59562587, 0917240183,
ZELMANOVÁ MICHAELA Mgr., , miestnosť: 244, tel.: 59562583; 0917372728,
3.2. Odbor obchodovania s emisnými kvótami (Námestie Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava)
ZVARA MILAN Mgr.,MA, riaditeľ odboru, miestnosť: 245, tel.: 59562580,
HUDECOVÁ SILVIA , asistentka, miestnosť: 330, tel.: 59562330,
BROOŠOVÁ NATÁLIA Ing., , miestnosť: 319, tel.: 59562651,
GNIDA MÁRIO Mgr., , miestnosť: 243, tel.: 59562586,
ŠTURDÍKOVÁ ZUZANA Ing., , miestnosť: 319, tel.: 59562582,
3.3. Odbor ochrany ovzdušia (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
KOCUNOVÁ ZUZANA Ing., riaditeľka odboru, miestnosť: 446, tel.: 59562271; 0908901082,
VOTRUBOVÁ IRENA , asistentka, miestnosť: 447, tel.: 59562324,
DARÁŠ MIROSLAV Mgr., , miestnosť: 546, tel.: 59562191,
GERHÁTOVÁ EVA Ing., , miestnosť: 548, tel.: 59562202,
HRUBÁ JARMILA Ing., , miestnosť: 547, tel.: 59562272,
MOLNÁR LEVENTE Mgr., , miestnosť: 546, tel.: 59562227,
PREISINGEROVÁ ANDREA Ing., , miestnosť: 547, tel.: 59562248,
SOLMOŠIOVÁ MÁRIA Ing., , miestnosť: 546, tel.: 59562145,
VEREŠOVÁ ANDREA Ing., , miestnosť: 547, tel.: 59562269,
VILKOVSKÝ IGOR Mgr., , miestnosť: 546, tel.: 59562664,
3.4. Referát koordinácie projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia (Šafárikovo námestie 4)
ADAMEK GABRIEL Ing., koordinátor, miestnosť: , tel.: , gabriel.adamek@enviro.gov.sk
BELEJOVÁ SIMONA Mgr., asistentka, miestnosť: , tel.: , simona.belejova@enviro.gov.sk
BURDA JURAJ Ing., , miestnosť: , tel.: , juraj.burda@enviro.gov.sk
CSEH TEREZA Mgr., , miestnosť: , tel.: , tereza.cseh@enviro.gov.sk
KOPINOVÁ ZUZANA PhDr., , miestnosť: , tel.: , zuzana.kopinova@enviro.gov.sk
NEKOLA ADAM Mgr., , miestnosť: , tel.: , adam.nekola@enviro.gov.sk
WALLNER JOZEF Ing. Mgr., , miestnosť: , tel.: , jozef.wallner@enviro.gov.sk