domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Sekcia vôd

4. Sekcia vôd (Nábrežie L. Svobodu 5 81249 Bratislava)
KARASOVÁ KATARINA Bc., asistentka, miestnosť: S2-11, tel.: 59563102, fax: 59806206,
HAVLÍČEK ROMAN Ing., poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie, miestnosť: S2-12, tel.: 59563101,
VRÁTNICA - INFORMÁTOR NÁBREŽIE Ľ. SVOBODU 5 , , miestnosť: , tel.: 59343111,
VYHLÍDALOVÁ SOŇA , , miestnosť: S2-02, tel.: 59563212,
4.1. Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva (Nábrežie L. Svobodu 5 81249 Bratislava)
GAÁLOVÁ ANNA Ing., riaditeľka odboru, miestnosť: S2-19, tel.: 59563107; 0908799939,
VÁRADYOVÁ BARBORA Mgr., asistentka, miestnosť: 2-18, tel.: 59563108,
ALBERTYOVÁ BEATRIX Ing., , miestnosť: S2-21, tel.: 59563228,
BEKEROVÁ LÝDIA Ing., , miestnosť: S2-22, tel.: 59563230; 0915749661,
FARKAŠOVÁ KVĚTOSLAVA Ing., , miestnosť: S2-17, tel.: 59563220,
LETAVAJOVÁ LENKA Ing.,Phd, , miestnosť: S2-22, tel.: 59563231,
OPATÍK MATEJ Mgr., , miestnosť: S3-14, tel.: 59563114,
PROSSER LINDA JUDr., LL.M, , miestnosť: S3-13, tel.: 59563236,
RECHTOROVIČOVÁ OĽGA Ing., , miestnosť: S2-20, tel.: 59563222,
SVITANOVÁ MARKETA Mgr., Bc., , miestnosť: S3-13, tel.: 59563236,
ŠOBEKOVÁ MÁRIA Ing., , miestnosť: S2-17, tel.: 59563229,
ŠULEKOVÁ JARMILA Ing., , miestnosť: S2-21, tel.: 59563227,
VRŠANSKÁ JANA Ing., , miestnosť: S2-20, tel.: 59563223,
4.1.1. Oddelenie štátnej správy rybárstva (Nábrežie L. Svobodu 5 81249 Bratislava)
DOBIAŠ TIBOR Ing., vedúci oddelenia, miestnosť: S2-15, tel.: 59563221; 0908793465,
CEHLÁRIKOVÁ JANA JUDr.,Mgr., , miestnosť: S3-12, tel.: 59563112,
HAUSMAN MAREK Ing., , miestnosť: S3-12, tel.: 59563115; 0918222859,
4.2. Odbor strategického vodného plánovania (Nábrežie L. Svobodu 5 81249 Bratislava)
VIKUKELOVÁ VIERA Ing., riaditeľka odboru, miestnosť: S2-25, tel.: 59563105; 0905943682,
REŽNÁ ZUZANA , asistentka, miestnosť: S2-24, tel.: 59563106,
BULÁK PETER Ing., , miestnosť: S2-08, tel.: 59563203,
HORVÁT OLIVER Mgr., PhD., , miestnosť: S2-08, tel.: 59563205,
KOŠOVSKÝ PETER Ing., , miestnosť: S1-15, tel.: 59563218; 0905668039,
STRELKOVÁ ĽUDMILA Ing., , miestnosť: S1–13, tel.: 59563226,
THALMEINEROVÁ DANKA Ing., , miestnosť: S1-16, tel.: 59563233,
4.3. Odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami (Nábrežie L. Svobodu 5 81249 Bratislava)
ŠIATKOVSKÝ JURAJ Ing., riaditeľ odboru, miestnosť: S2-05, tel.: 59563103; 0915867554,
HREHOROVSKÁ JANA , asistentka, miestnosť: S2-04, tel.: 59563104; 59343393, fax: 59806208, jana.hrehorovska@enviro.gov.sk
DIVÉKY PAULA Mgr., , miestnosť: S2-07, tel.: 59563217, Paula.Diveky@enviro.gov.sk
HAFROVIČOVÁ VLADIMÍRA Ing., , miestnosť: S 2-06, tel.: 59563214, vladimira.hafrovicova@enviro.gov.sk
HAPČO IVAN Ing., , miestnosť: S2-07, tel.: 59563216, ivan.hapco@enviro.gov.sk
LENÁRT GABRIEL Ing., , miestnosť: S2-03, tel.: 59563211, gabriel.lenart@enviro.gov.sk
NOVÁK VLADIMÍR Ing., , miestnosť: S2-06, tel.: 59563215, Vladimir.Novak@enviro.gov.sk
TEGELHOFFOVÁ MIROSLAVA Ing.,PhD., , miestnosť: S2-03, tel.: 59563207, miroslava.tegelhoffova@enviro.gov.sk