Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny

6. Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
BUTKOVSKÁ KATARÍNA Mgr., generálna riaditeľka sekcie, miestnosť: 411, tel.: 59562162,
HALADEKOVÁ ANNA Bc., asistentka, miestnosť: 410C, tel.: 59562161,
6.1. Odbor ochrany prírody (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
DURKOŠOVÁ JANA RNDr., riaditeľka odboru, miestnosť: 415, tel.: 59562211; 0917235133,
DROTÁR JÁN Mgr., , miestnosť: 445, tel.: 59562474,
GUZMOVÁ JANKA Ing., , miestnosť: 445, tel.: 59562242,
HRABKOVSKÝ BRANISLAV Mgr., PhD., , miestnosť: 419, tel.: 59562203, 0905998034,
JANECOVÁ JANA RNDr., , miestnosť: 421b, tel.: 59562551,
KOVÁČIKOVÁ MAGDALÉNA Mgr., PhD., , miestnosť: 445, tel.: 59562322,
KURIC PETER Mgr., , miestnosť: 445, tel.: 59562241,
PAVLÍKOVÁ MARTA , sekretariát, miestnosť: 413, tel.: 59562646,
6.2. Odbor regulácie obchodu s ohrozenými druhmi (Námestie Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava)
BLATNICKÁ MARTINA Mgr., riaditeľka odboru, miestnosť: 412, tel.: 59562422,
BACHÁROVÁ ĽUBICA Mgr., , miestnosť: 417, tel.: 59562270,
BEDE DENIS Mgr., PhD., , miestnosť: 414, tel.: 59562234,
KMECOVÁ KATARINA Ing., , miestnosť: 416, tel.: 59562147,
POSPÍŠILOVÁ DARINA Mgr., , miestnosť: 416, tel.: 59562189,
RUSNÁKOVÁ SILVIA Mgr., , miestnosť: 414, tel.: 59562466,
ŠVANTNEROVÁ EVA , brigádnička, miestnosť: 414, tel.: 9,
6.3. Odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
JAMBOROVÁ LENKA Mgr., riaditeľka odboru, miestnosť: 422, tel.: 59562334,
HALADEKOVÁ ANNA Bc., asistentka, miestnosť: 410C, tel.: 59562161,
GREGÁŇ PETER Mgr., , miestnosť: 421, tel.: 59562171,
HRBÍKOVÁ JANA Mgr., , miestnosť: 418, tel.: 59562418,
KVAŠŠAY DANIEL Ing., , miestnosť: 418, tel.: 59562169,
LINDTNER PETER Ing., PhD., , miestnosť: 444, tel.: 59562205,
PÁLKOVÁ KATARÍNA Ing., , miestnosť: 444, tel.: 59562444,
TOMKULIAK MATÚŠ Mgr., , miestnosť: 444, tel.: 59562644,
6.4. Odbor ochrany biodiverzity a krajiny (Námestie Ľ. Šttúra 1 812 35 Bratislava)
MAŇKA PETER Ing., PhD., riaditeľ odboru, miestnosť: 422, tel.: 59562413, 0917607199, peter.manka@enviro.gov.sk
CSONTOS ŠIMOŇÁKOVÁ ZLATICA Mgr., , miestnosť: 420, tel.: 59562357, Zlatica.CsontosSimonakova@enviro.gov.sk
KOURTESIS SIMONA Mgr., , miestnosť: 420, tel.: 59562558, Simona.Kourtesis@enviro.gov.sk
VIESTOVÁ EVA RNDr., PhD., , miestnosť: 419, tel.: 59562546, eva.viestova@enviro.gov.sk
ZOLLER ROMAN Ing., , miestnosť: 423, tel.: 59562253, Roman.Zoller@enviro.gov.sk