Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny

6. Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

BUTKOVSKÁ KATARÍNA Mgr., generálna riaditeľka sekcie, miestnosť: 411, tel.: 59562162,

HALADEKOVÁ ANNA Bc., asistentka, miestnosť: 410C, tel.: 59562161,

6.1. Odbor ochrany prírody (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

DURKOŠOVÁ JANA RNDr., riaditeľka odboru, miestnosť: 415, tel.: 59562211; 0917235133,

DROTÁR JÁN Mgr., , miestnosť: 445, tel.: 59562474,

GUZMOVÁ JANKA Ing., , miestnosť: 445, tel.: 59562242,

HRABKOVSKÝ BRANISLAV Mgr., PhD., , miestnosť: 422, tel.: 59562203, 0905998034,

JANECOVÁ JANA RNDr., , miestnosť: 421b, tel.: 59562551,

KOVÁČIKOVÁ MAGDALÉNA Mgr., , miestnosť: 445, tel.: 59562322,

KURIC PETER Mgr., , miestnosť: 445, tel.: 59562241,

PAVLÍKOVÁ MARTA , sekretariát, miestnosť: 413, tel.: 59562646,

6.2. Odbor regulácie obchodu s ohrozenými druhmi (Námestie Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava)

BLATNICKÁ MARTINA Mgr., riaditeľka odboru, miestnosť: 412, tel.: 59562422,

BACHÁROVÁ ĽUBICA Mgr., , miestnosť: 417, tel.: 59562270,

BEDE DENIS Mgr., , miestnosť: 414, tel.: 59562234,

KMECOVÁ DANA Mgr., , miestnosť: 417, tel.: 59562170, fax: 59562533,

KMECOVÁ KATARINA Ing., , miestnosť: 416, tel.: 59562147,

PAVLOVIČ JURAJ , brigádnik, miestnosť: 414, tel.: 9,

POSPÍŠILOVÁ DARINA Mgr., , miestnosť: 416, tel.: 59562189,

RUSNÁKOVÁ SILVIA Mgr., , miestnosť: 414, tel.: 59562466, 0917240178,

6.3. Odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

JAMBOROVÁ LENKA Mgr., riaditeľka odboru, miestnosť: 422, tel.: 59562334,

HALADEKOVÁ ANNA Bc., asistentka, miestnosť: 410C, tel.: 59562161,

GREGÁŇ PETER Mgr., , miestnosť: 421, tel.: 59562171,

HRBÍKOVÁ JANA Mgr., , miestnosť: 418, tel.: 59562418,

KVAŠŠAY DANIEL Ing., , miestnosť: 418, tel.: 59562169,

PÁLKOVÁ KATARÍNA Ing., , miestnosť: 444, tel.: 2444,

TOMKULIAK MATÚŠ Mgr., , miestnosť: 444, tel.: 59562644,

6.4. Odbor ochrany biodiverzity a krajiny (Námestie Ľ. Šttúra 1 812 35 Bratislava)

MAŇKA PETER Ing., PhD., riaditeľ odboru, miestnosť: 414, tel.: 59562413, 0917607199,

BORÁROŠOVÁ SIMONA Mgr., , miestnosť: 420, tel.: 59562558,

CSONTOS ŠIMOŇÁKOVÁ ZLATICA Mgr., , miestnosť: 420, tel.: 59562357, Zlatica.CsontosSimonakova@enviro.gov.sk

MALYCHOVÁ LUCIA , stážistka, miestnosť: 419, tel.: 9, lucia.malychova@enviro.gov.sk

SEDLÁK DÁVID Bc., stážista, miestnosť: 419, tel.: 9, david.sedlak@enviro.gov.sk

STAŠOVÁ SIMONA Mgr., , miestnosť: 421b, tel.: 59562311, simona.stasova@enviro.gov.sk

VIESTOVÁ EVA RNDr., PhD., , miestnosť: 419, tel.: 59562546, eva.viestova@enviro.gov.sk

ZOLLER ROMAN Ing., , miestnosť: 423, tel.: 59562253, Roman.Zoller@enviro.gov.sk