Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia legislatívy a práva

9. Sekcia legislatívy a práva (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

9.1. Odbor legislatívy (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

9.2. Odbor práva (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)