Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

10. Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

10.1. Referát informačného systému odpadového hospodárstva (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

1.7. Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

1.8. Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

1.9. Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)