Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

10. Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

 

MACHÁČEK FILIP Ing., generálny riaditeľ sekcie, miestnosť: 509, tel.: 59562350,

 

MIŠOVIČOVÁ OĽGA , asistentka generálneho riaditeľa, miestnosť: 509, tel.: 59562351,

 

POTTMANN ORAVKINOVÁ ANNAMARIA JUDr., , miestnosť: 510, tel.: 59562509,

10.1. Referát informačného systému odpadového hospodárstva (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

 

ĎURAČKA ĽUBOMÍR Ing., , miestnosť: 501, tel.: 59562130,

 

KAPITÁŇ IVAN Ing., , miestnosť: 111 (Bukureštská 4), tel.: 59564247,

 

ŠUPLATOVÁ ELEONÓRA Mgr., , miestnosť: 514, tel.: 59562669; 0918235559,

1.7. Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

SKORKA ROMAN Ing., riaditeľ odboru, miestnosť: 519a, tel.: 59562442,

BENOVICSOVÁ JANA Mgr., , miestnosť: 517, tel.: 59562510,

BLAŽEKOVÁ PETRA Mgr., , miestnosť: 530, tel.: 59562382,

ČAJA ANTON Mgr., PhD., , miestnosť: 518, tel.: 59562207,

DONEVOVÁ BARBORA Mgr., , miestnosť: 510, tel.: 59562204,

DUCÁR ERIK RNDr., , miestnosť: 504a, tel.: 9,

GELINGEROVÁ ZUZANA Mgr., , miestnosť: 517, tel.: 59562157,

HANUŠČINOVÁ DÁŠA Mgr., , miestnosť: 517, tel.: 9,

CHOMO RICHARD Ing., , miestnosť: 530, tel.: 59562532,

JEDINÁ KATARÍNA , sekretariát, miestnosť: 509, tel.: 59562548,

KUČERAVÝ ANDREJ Mgr., , miestnosť: 531, tel.: 59562030,

MIČOVÁ PAULA Mgr., PhD., , miestnosť: 519, tel.: 59562543; 0905682619,

OKOLIČÁNYIOVÁ MILENA RNDr., , miestnosť: 504a, tel.: 59562446,

RUDZAN FILIP Mgr., , miestnosť: 504, tel.: 59562439,

RUZSIKOVÁ SILVIA Ing., , miestnosť: 530, tel.: 59562383,

SADÁKOVÁ SOŇA Mgr., , miestnosť: 504, tel.: 59562406,

ŠIPLÁK MIROSLAV Ing., , miestnosť: 504a, tel.: 59562229,

TENCEROVÁ VERONIKA Mgr., , miestnosť: 517, tel.: 59562262,

VARGOVÁ ADRIANA Bc., brigádnik, miestnosť: 529, tel.: 9,

1.8. Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

ŠIMURKA PETER Ing., riaditeľ odboru, miestnosť: 516, tel.: 59562414,

ČERTÍKOVÁ DANIELA Ing., , miestnosť: 512, tel.: 59562512,

ĎURAČKOVÁ MONIKA , brigádnik, miestnosť: 513, tel.: 59562705,

FÜLLE DANIEL Ing. RNDr., , miestnosť: 550, tel.: 59562505,

GOJDIČOVÁ MARTA Ing., , miestnosť: 513, tel.: 59562518, fax: 59562367,

IZSÓFF MARTIN Mgr., PhD., , miestnosť: 501, tel.: 59562281,

JURÍKOVÁ JANA Ing., , miestnosť: 511, tel.: 59562528; 0915992213,

MASNIČÁKOVÁ MIROSLAVA Ing., , miestnosť: 513, tel.: 59562521,

NEMČEKOVÁ INGRID Ing., , miestnosť: 550, tel.: 59562503,

SLANINKOVÁ DENISA Ing., , miestnosť: 511, tel.: 59562244,

SPIŠÁKOVÁ KATARÍNA Ing., , miestnosť: 513, tel.: 59562502,

ŠPALKOVÁ VIERA Ing., PhD., , miestnosť: 512, tel.: 59562522,

ŠUPLATOVÁ NATÁLIA , brigádnik, miestnosť: 512, tel.: 59562669,

TRCKOVÁ OĽGA Mgr., , miestnosť: 511, tel.: 59562292,

UHLIAROVÁ DÁŠA Mgr., , miestnosť: 511, tel.: 59562348,

VÁCLAVKOVÁ VERONIKA JUDr., , miestnosť: 501, tel.: 59562715,

VITTEKOVÁ KATARÍNA Ing., , miestnosť: 512, tel.: 59562535,

1.9. Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

ČAJKOVÁ HENRIETA Ing., riaditeľka odboru, miestnosť: 537a, tel.: 59562400; 0905669515,

VARCHOLOVÁ DIANA , asistentka, miestnosť: 537, tel.: 59562401, diana.varcholova@enviro.gov.sk

DANEČKOVÁ TATIANA RNDr., , miestnosť: 538, tel.: 59562405, tatiana.daneckova@enviro.gov.sk

FARKAŠOVÁ MAGDALÉNA Ing., , miestnosť: 539, tel.: 59562557, Magdalena.Farkasova@enviro.gov.sk

HOLUBOVÁ DIANA Ing., , miestnosť: 539, tel.: 59562539, diana.holubova@enviro.gov.sk

JANIGA JÁN Ing.,CSc., , miestnosť: 544, tel.: 59562544, fax: 59562508, jan.janiga@enviro.gov.sk

MOGELSKÁ NATÁLIA Mgr., , miestnosť: 539, tel.: 59562717, natalia.mogelska@enviro.gov.sk

ŠEBESTOVÁ MÁRIA Mgr., , miestnosť: 545, tel.: 59562513, maria.sebestova@enviro.gov.sk

TOBIÁŠOVÁ TATIANA Ing., , miestnosť: 538, tel.: 59562621; 0905680524, tatiana.tobiasova@enviro.gov.sk