domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Sekcia ekonomiky

8. Sekcia ekonomiky (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
HLAVENKOVÁ RENÁTA Ing., generálna riaditeľka sekcie, miestnosť: 166, tel.: 59562305,
STAROVECKÁ MÁRIA , sekretariát, miestnosť: 167, tel.: 59562999,
8.1. Odbor rezortného rozpočtu (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
KAUZALOVÁ JANA Ing., riaditeľka odboru, miestnosť: 154, tel.: 59562714, 0905943489,
HÔŽĎALOVÁ EVA Mgr., asistentka, miestnosť: 165, tel.: 59562445,
FURIKOVÁ HENRIETA Ing., , miestnosť: 163, tel.: 59562527,
KLUČKOVÁ ĽUBICA Ing., , miestnosť: 162, tel.: 59562536,
KOJNOKOVÁ BIBIÁNA Ing., , miestnosť: 147, tel.: 59562519,
RENČKOVÁ ALEXANDRA Ing., , miestnosť: 147, tel.: 59562514,
ROSKOŠOVÁ JANA Ing., , miestnosť: 155, tel.: 59562377,
8.2. Odbor účtovníctva (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
KRAFČÍKOVÁ SILVIA Ing., riaditeľka odboru, miestnosť: 164, tel.: 59562209; 0905477348,
HÔŽĎALOVÁ EVA Mgr., asistentka, miestnosť: 165, tel.: 59562445,
FANČOVIČOVÁ SILVIA Mgr., , miestnosť: 161, tel.: 59562181,
FLORIANOVÁ GABRIELA Ing., , miestnosť: 151, tel.: 59562326,
GALLOVÁ EVA Bc., , miestnosť: 153, tel.: 59562530,
GAVAČOVÁ VLADIMÍRA Ing., , miestnosť: 151, tel.: 59562180,
HORVÁTHOVÁ ERIKA Mgr., , miestnosť: 110, tel.: 59562525,
JELINKOVÁ MILENA , , miestnosť: 151, tel.: 59562183,
LOJDLOVÁ MARTINA Mgr., , miestnosť: 151, tel.: 59562458,
SUCHOŇOVÁ ZUZANA Ing., , miestnosť: 161, tel.: 59562231, 0908762951,
VALOVIČOVÁ ANDREA , , miestnosť: 152, tel.: 59562703,
8.3. Odbor správy majetku štátu (Námestie Ľudovíta Štúra 1 812 35 Bratislava)
DVONČOVÁ VERONIKA JUDr., Mgr., riaditeľka odboru, miestnosť: 229, tel.: 59562288,
BRUCKER MATEJ JUDr., , miestnosť: 227, tel.: 59562123,
HONZOVÁ MARCELA Mgr., , miestnosť: 227, tel.: 59562282,
HUDOBOVÁ SIMONA Mgr., , miestnosť: 227, tel.: 59562216,
KIŠOVÁ KATARÍNA , , miestnosť: 227, tel.: 59562289,

1.11.1. Referát registratúry (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
BAJNOCIOVÁ MÁRIA , podateľňa, miestnosť: 104, tel.: 59562284, 
HOMOLKOVÁ ANNA , podateľňa, miestnosť: 104, tel.: 59562284, 
HORVÁTHOVÁ SILVIA Bc., podateľňa, miestnosť: 104, tel.: 59562284, 
KRISTÍNOVÁ IVETA , , miestnosť: 230, tel.: 59562283, 
MASLIKOVÁ ANNA Mgr., PhD., správca registratúry, miestnosť: 230, tel.: 59562148; 59562667, 
1.14.2. Odbor hospodárskej správy a prevádzky (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
MALČEK ZUZANA Mgr., riaditeľka odboru, miestnosť: 111, tel.: 59562321,
SLÁVIKOVÁ ZUZANA , asistentka, miestnosť: 112, tel.: 59562310,
ARCHÍV , , miestnosť: , tel.: 59562667,
BINDER IGOR , vodič, miestnosť: 172, tel.: 59562545, 0917240190,
GAGO MAREK , vodič, miestnosť: 172, tel.: 59562545,
HORŇÁK PETER , údržbár, miestnosť: 125, tel.: 59562286; 0905250995,
KOTLÁR MILAN , vodič, miestnosť: 172, tel.: 59562545; 0908713515,
KOVÁCS MARTIN , vodič, miestnosť: 172, tel.: 59562545; 0905702415,
MAJZEL ANTON Mgr., , miestnosť: 118, tel.: 59562719,
MICHNIEWICZ VLADIMÍR Mgr.,, , miestnosť: 115, tel.: 59562376; 0917525949,
PITOŇÁK PETER Ing., , miestnosť: 118, tel.: 59562718; 0915885797, peter.pitonak@enviro.gov.sk
POLANSKÝ MILAN , vodič, miestnosť: 172, tel.: 59562545; 0917631415, milan.polansky@enviro.gov.sk
ROZMNOŽOVŇA , Námestie Ľudovíta Štúra 1, miestnosť: , tel.: 59562102,
SABOVÁ MÁRIA Mgr., , miestnosť: 119, tel.: 59562176, maria.sabova@enviro.gov.sk
SKLAD KANCELÁRSKYCH POTRIEB , Námestie Ľudovíta Štúra 1, miestnosť: , tel.: 59562103,
SZALAI ĽUDOVÍT , údržbár, miestnosť: 125, tel.: 59562286; 0905669273,
ŠIMONOVÁ IVANA Ing., PhD., , miestnosť: 119, tel.: 59562174, ivana.simonova@enviro.gov.sk
ÚSTREDŇA , Nábrežie Ľ. Svobodu 5, miestnosť: prízemie, tel.: 59343111,
VODIČI , , miestnosť: 172, tel.: 59562545,
VRÁTNICA - INFORMÁTOR NÁM. Ľ. ŠTÚRA 1 , Námestie Ľudovíta Štúra 1, miestnosť: 108, tel.: 59562108; 59562109, vratnica@enviro.gov.sk
ZBYŇOVSKÁ VANDA , , miestnosť: 117, tel.: 59562101, vanda.zbynovska@enviro.gov.sk