Magyar English ZELENÁ LINKA: 02/ 5956 1234 - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia ekonomiky

8. Sekcia ekonomiky (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

8.1. Odbor rezortného rozpočtu (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

8.2. Odbor účtovníctva (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

8.3. Odbor správy majetku štátu (Námestie Ľudovíta Štúra 1 812 35 Bratislava)

1.11.1. Referát registratúry (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

1.14.2. Odbor hospodárskej správy a prevádzky (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)