Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Samostatné odbory

1.2. Odbor krízového riadenia a bezpečnosti (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
GAJDZICOVÁ ANNA Ing., riaditeľka odboru, miestnosť: 428, tel.: 59562420,
MIŠKOVČÍK MIROSLAV Mgr., , miestnosť: 430, tel.: 59562133, 0918923774,
RAGAN BRANISLAV Ing., PhD., , miestnosť: 430, tel.: 59562129,
ŠUTTOVÁ ANNA Mgr., , miestnosť: 431, tel.: 59562208, 0918923773, fax: 59562523,
1.2.1. Referát prevencie korupcie (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
DEREVJANÍKOVÁ SVETLANA JUDr., PhD., , miestnosť: 455B, tel.: 59562515, 0905944524, 
VANTROBA PATRIK Ing., , miestnosť: 431, tel.: 59562507; 0905943447,
1.3. Odbor vnútorného auditu (Štúrova 3 81102 Bratislava)
HASSANOVÁ MÁRIA Ing., riaditeľka odboru, miestnosť: 317, tel.: 59562912,
CEROVSKÁ IVETA , sekretariát, miestnosť: 316, tel.: 59562911, fax: 59429105,
GABALCOVÁ MILENA Ing., , miestnosť: 313, tel.: 59562917,
HANZLÍKOVÁ ALENA Mgr., , miestnosť: 314, tel.: 59562915,
IVAN MIROSLAV Ing., , miestnosť: 313, tel.: 59562918,
JOBEKOVÁ KATARÍNA Ing., , miestnosť: 314, tel.: 59562916,
SORKOVSKÁ OĽGA Ing., , miestnosť: 315, tel.: 59562914,
ŠIMČÁKOVÁ KATARÍNA Ing.,, , miestnosť: 315, tel.: 59562913,
1.5. Inštitút environmentálnej politiky (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
HALUŠ MARTIN Mgr., riaditeľ inštitútu, miestnosť: 462, tel.: 59562415; 
MIKUDOVÁ JANA Ing., asistentka, miestnosť: 463, tel.: 59562425,
ANTALOVÁ VERONIKA Ing., , miestnosť: 465, tel.: 59562452,
BODÁCZOVÁ MARIANNA Ing., MSc., , miestnosť: 461, tel.: 59562465,
DRÁB JÁN Ing., , miestnosť: 464, tel.: 59562484,
ENGEĽ MAREK , brigádnik, miestnosť: 465, tel.: 59562468,
GÁLIS MARTIN Mgr., , miestnosť: 464, tel.: 59562665,
KRIŠTOFÓRY TOMÁŠ Ing., , miestnosť: 465, tel.: 59562215,
MOJZESOVÁ KRISTÍNA Mgr., , miestnosť: 461, tel.: 5956 2223,
SLUČIAKOVÁ STELLA Bc., , miestnosť: 461, tel.: 59562475,
ŠIROKÝ PAVOL Mgr., , miestnosť: 466, tel.: 59562214,
1.7.1 Odbor kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie (Dunajská 68 81108 Bratislava)
GREGOROVÁ ELENA Ing., , miestnosť: P04, tel.: 59562802,
HIRJÁKOVÁ KATARÍNA Mgr., , miestnosť: P03, tel.: 59562810,
HLÁVEK MICHAL Ing., , miestnosť: P13, tel.: 59562804,
CHUDÍK MARTIN Mgr., , miestnosť: P11, tel.: 59562805,
IMLEJ MICHAL Mgr., poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru, miestnosť: P14, tel.: 59562800,
JUHÁS DÁVID Mgr., , miestnosť: P11, tel.: 59562449,
KOLOČÁNYOVÁ ZUZANA Mgr., , miestnosť: P02, tel.: 59562232,
KOVÁČOVÁ SIMONA Ing., , miestnosť: P01, tel.: 59562801,
LEGINDIOVÁ ZUZANA Mgr., , miestnosť: P13, tel.: 59562813,
PALÚCHOVÁ TIMEA Mgr., , miestnosť: P02, tel.: 59562807,
POTANČOKOVÁ KATARÍNA Mgr., , miestnosť: P03, tel.: 59562504,
1.10. Oddelenie integrovanej prevencie (Námestie Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava)
BIZOŇOVÁ GABRIELA Ing., , miestnosť: 548, tel.: 59562432,
1.11.1. Referát registratúry (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
BAJNOCIOVÁ MÁRIA , podateľňa, miestnosť: 104, tel.: 59562284,
HOMOLKOVÁ ANNA , podateľňa, miestnosť: 104, tel.: 59562284,
HORVÁTHOVÁ SILVIA Bc., podateľňa, miestnosť: 104, tel.: 59562284,
KRISTÍNOVÁ IVETA , , miestnosť: 230, tel.: 59562283,
MASLIKOVÁ ANNA Mgr., PhD., správca registratúry, miestnosť: 230, tel.: 59562148; 59562667,
1.12. Osobný úrad (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
KUBEŠOVÁ MARTINA JUDr., riaditeľka osobného úradu, miestnosť: 215, tel.: 59562117,
ÁBELOVÁ KATARÍNA Mgr., , miestnosť: 216, tel.: 59562542,
BERČÁKOVÁ ELENA Bc., sekretariát, miestnosť: 212, tel.: 59562226,
HRUŠTINCOVÁ JANA PhDr., , miestnosť: 216, tel.: 59562369,
MOLNÁROVÁ LUCIA , , miestnosť: , tel.: 9,
OROSZIOVÁ MARTINA Ing., , miestnosť: 215, tel.: 59562529,
REMIŠOVÁ KARINA Mgr., , miestnosť: 215, tel.: 59562537,
ŠUNIAROVÁ TATIANA , , miestnosť: 217, tel.: 59562381,
ZÁVODNÁ JANA PhDr., , miestnosť: 218, tel.: 59562372, jana.zavodna@enviro.gov.sk
1.13. Referát koordinácie štátnej správy a rezortných záležitostí (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
ČERVIENKOVÁ ERIKA Ing., , miestnosť: 222, tel.: 59562435, erika.cervienkova@enviro.gov.sk
HORŇÁKOVÁ VIKTÓRIA JUDr., , miestnosť: 222, tel.: 59562501, viktoria.hornakova@enviro.gov.sk
MUNKOVÁ NIKOLA Mgr., , miestnosť: 220A, tel.: 59562122, nikola.munkova@enviro.gov.sk
1.14. Odbor verejného obstarávania (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
BLAHNÍKOVÁ KATARÍNA Mgr., , miestnosť: 114, tel.: 59562115, katarina.blahnikova@enviro.gov.sk
MEDVEĎOVÁ VIERA Ing., vymenovaná na zastupovanie riaditeľa odboru, miestnosť: 114a, tel.: 59562478, viera.medvedova@enviro.gov.sk
WEISS ERIK Mgr., , miestnosť: 114, tel.: 59562114, erik.weiss@enviro.gov.sk
1.17. Oddelenie sťažností a petícií (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
DOMSITZOVÁ ZUZANA Ing., vedúca oddelenia, miestnosť: 459, tel.: 59562604, zuzana.domsitzova@enviro.gov.sk
GAŠPIERIK MATEJ Ing., , miestnosť: 459, tel.: 59562603, matej.gaspierik@enviro.gov.sk
HALUŠKA MARTIN Mgr., , miestnosť: 459, tel.: 59562602, martin.haluska@enviro.gov.sk