Magyar English ZELENÁ LINKA: 02/ 5956 1234 - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Miestna štátna správa

Kontakty na Odbory starostlivosti o životné prostredie Okresných úradov
nájdete na stránke ministerstva vnútra