Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ako sa správne zbaviť ortuti?

22.09.2006

V roku 2006 na Úrade civilnej obrany MV SR zaregistrovali 16 nálezov ortuti vo voľnom priestore a v istých časových intervaloch sa podobné prípady stále opakujú. Preto na Ministerstve životného prostredia odborníci z nášho rezortu v spolupráci s Úradom civilnej obrany MV SR a Policajným zborom SR komplexne informovali novinárov o tom, ako zákonným spôsobom postupovať v prípade nálezu ortuti alebo vtedy, keď niekto doma ortuť má a chce sa jej zbaviť.

Ak má niekto doma ortuť:

V prípade nálezu ortuti na verejnom priestranstve treba postupovať nasledovne:

Podľa skúseností polície motívom odkladania ortuti na verejnosti je snaha vyhnúť sa prípadnému poplatku za jeho odovzdanie a zneškodnenie. Ak v dôsledku takéhoto konania dôjde k poškodeniu zdravia, môže páchateľ dostať vysoké nepodmienečné tresty, až do 25 rokov.