Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný orgán pre program LIFE v Slovenskej republike vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu.
Účelom výzvy je poskytnúť nenávratný finančný príspevok všetkým oprávneným žiadateľom na spolufinancovanie projektov LIFE v rámci programového obdobia 2014 – 2020, pre ktoré bola uzatvorená grantová zmluva s Európskou komisiou, resp. partnerská dohoda s koordinujúcim príjemcom v prípade zahraničných projektov, najneskôr do dátumu uzávierky výzvy. Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na ochranu prírody, ako aj umožniť účinnejšiu implementáciu predpisov EÚ v oblasti ochrany životného prostredia.


Kód výzvy: LIFE/2016/SR
Dátum vyhlásenia výzvy: 30.12.2016
Charakter výzvy a dátum uzávierky:

Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu má charakter tzv. priebežnej výzvy, ktorá umožňuje cyklické prijímanie žiadostí o spolufinancovanie v tzv. hodnotiacich kolách:

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov: 10 500 000,- EUR

Text výzvy v znení Usmernenia č. 1 v PDF: Výzva /LIFE/2016/SR (PDF, 635 kB)

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu s kódom LIFE/2016/SR (PDF, 322 kB)

Prílohy výzvy (editovateľné formáty – skomprimované súbory): Príloha č. 1 (PDF, 341 kB) - žiadosť o spolufinancovanie a Príloha č. 2 (ZIP, 1,28 MB) - zmluva o spolufinancovaní

Predchádzajúce verzie výzvy:

Text výzvy v PDF: VYZVA LIFE_2016_SR (PDF, 310 kB)
Prílohy výzvy (editovateľné formáty – skomprimované súbory): Príloha č. 1 (7Z, 325 kB) - žiadosť o spolufinancovanie a Príloha č. 2 (7Z, 357 kB) - zmluva o spolufinancovaní

 

Žiadosti o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (vyplnený a vytlačený formulár žiadosti o spolufinancovanie spolu s rozpočtom a s povinnými prílohami) zašlú žiadatelia do termínu uzávierky výzvy poštou na korešpondenčnú adresu:

Národný orgán pre program LIFE
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Karloveská 2
841 04 Bratislava