Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kalendár výzvy

Predbežný harmonogram Výzvy 2014

Výzvu na podávanie projektových návrhov zverejnila Európska komisia dňa 18.6.2014.

Všetky podrobnosti nájdete na webstránke:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm

 

   kalendár Výzvy LIFE 2014
 typ projektu termín uzávierky  spôsob podania návrhu
Projekty technickej pomoci /pre podprogram Životné prostredie/ 15. september 2014 do 16:00 papierová forma
Integrované projekty - fáza I., návrh konceptu /pre podprogram Životné prostredie/ 10. október 2014 do 16:00 papierová forma
Tradičné projekty 16. október 2014 do 16:00 eProposal
Prípravné projekty /pre podprogram Životné prostredie/ 29. október 2014 do 16:00 papierová forma
Integrované projekty - fáza II., kompletný návrh /pre podprogram Životné prostredie/ apríl 2015 papierová forma
Projekty budovania kapacít 30. september 2015 do 16:00 papierová forma