Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Programoví partneri

 

Poslaním programových partnerov je spolupracovať pri príprave a realizácii programu ako aj uľahčiť sieťovanie, výmenu, zdieľanie a prenos znalostí, technológií, skúseností a dobrej praxe medzi subjektmi v prispievateľských a prijímateľských štátoch. Partnermi programu SK-Climate z prispievateľských krajín sú nasledovné organizácie: