Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kontakty

Kontakt

Správca programu:
Ministerstvo životného prostredia SR
sekcia environmentálnych programov a  projektov

Adresa:

Námestie Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava, Slovenská Republika
Pracovisko: Karloveská 2, 841 04 Bratislava

E-mail: 

Webové sídlo: www.minzp.sk/eea

Sociálne médiá: www.facebook.com/minzp.sk/