Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Archív podujatí

 

Informačný seminár pre mestá (Banská Bystrica)

Dňa 5. septembra 2019 sa v Banskej Bystrici konal informačný seminár o možnostiach podpory financovania opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v mestách. Cieľom podujatia bolo predstavenie programu SK-Climate, prezentácia zamerania pripravovaných výziev č. 1 a č. 2, ktoré budú v zmysle Programovej dohody určené pre mestá s počtom obyvateľov nad 15 000 a poskytnutie informácií k podpore bilaterálnej spolupráce miest so subjektmi z prispievateľských štátov (Nórska, Islandu a Lichtenštajnska), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť programu SK-Climate.

    

 

Prezentácie z informačného seminára sú k dispozícii na stiahnutie: