Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Národný rozvojový plán

- oblasti, do ktorých je pomoc smerovaná
- výšku pridelených finančných prostriedkov
- pravidlá prideľovania financií zo strany Európskeho Spoločenstva

Dôležité upozornenie:  Kompletná aktuálna júnová verzia Národného rozvojového plánu zatiaľ nebola zverejnená. V prílohe nájdete marcovú verziu a jeho júnový dodatok (návrh opatrení v Operačnom programe Základná infraštruktúra a v Sektorovom operačnom programe Priemysel a služby sa totiž od marca zmenil), preto odporúčame v týchto dvoch prípadoch vychádzať z dodatku k Národnému rozvojovému plánu.


V tejto kategórii sa nachádzajú nasledovné dokumenty: