Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Výzvy na predkladanie projektov

Prvá výzva na predkladanie projektov v rámci Operačného programu Stredná Európa bola uzatvorená v termíne 14. apríla 2008. Zo Slovenskej republiky sa do 44 projektov (z celkového počtu 95 predložených projektov) zapojilo 70 slovenských projektových partnerov, z toho 3 sa uchádzajú o status vedúceho partnera.

Spoločný technický sekretariát programu so sídlom vo Viedni v spolupráci s členskými štátmi v súčasnosti zabezpečuje proces hodnotenia projektových žiadostí.

Schvaľovanie projektov je v súlade s odsúhlaseným harmonogramom pre prvú výzvu na predkladanie projektov naplánované počas 3. zasadnutia Monitorovacieho výboru programu v dňoch 22. - 23. júla 2008 vo Viedni.