Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácia o prvej výzve na predkladanie projektov

V rámci   OPERAČNÉHO   PROGRAMU   STREDNÁ  EURÓPA  (2007-2013)  bola  dňa 3. marca 2008 otvorená prvá výzva na predkladanie projektov.

Partnerstvá zahŕňajúce inštitúcie na národnej, regionálnej a miestnej úrovni z verejného i súkromného sektora z Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenskej republiky a Slovinska môžu prostredníctvom vedúceho partnera predkladať svoje projekty najneskôr do 14. apríla 2008, ktorý je termínom uzavretia prvej výzvy.

Operačný program Stredná Európa poskytuje 231 mil. EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na podporu projektov nadnárodnej spolupráce v oblasti inovácií, dostupnosti (doprava a informačno-komunikačné technológie), životného prostredia, ako aj konkurencieschopnosti a atraktívnosti miest a regiónov s cieľom stimulovať regionálny rozvoj a zlepšiť územnú súdržnosť a konkurencieschopnosť v strednej Európe.

Základné informácie o Operačnom programe Stredná Európa a podmienkach financovania slovenských projektových partnerov.

Pre detailnejšie informácie o programe navštívte, prosím, oficiálnu web stránku programu www.central2013.eu, alebo kontaktujte Kontaktné miesto CENTRAL EUROPE pre Slovensko:
Ministerstvo životného prostredia SR,
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
Ing. Jana Rolínová, tel. 02/5956 2191,  alebo
PhDr. Ľuboš Michalov, tel. 02/5956 2202, .

Kompletný súbor dokumentov pre žiadateľa je Vám k dispozícii na oficiálnej web stránkewww.central2013.eu.