Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Archív

Pozvánka na výročnú konferenciu programu Stredná Európa 2007 – 2013

Riadiaci organ a Spoločný technický sekretariát programu Stredná Európa Vás pozýva na výročnú konferenciu Programu Stredná Európa pod názvom „Objavovanie Strednej Európy“. Konferencia sa bude konať v dňoch 22. a 23. mája 2012 v meste Halle/SRN. Počas dvojdňového podujatia budú zhodnotené doterajšie výsledky programu ako aj budúce výzvy.
Všetky potrebné informácie, registračný formulár, ako aj program konferencie nájdete na web stránke Programu Stredná Európa: www.central2013.eu/news-events-publications/events/event-detail/article//coming-up-annual-event-2011-in-halle-germany/

Online dotazník - Stredná Európa 2014+

V roku 2011 v rámci programu Stredná Európa začala interná diskusia o budúcnosti nadnárodnej spolupráce vychádzajúc zo Stratégie Európa 2020 a navrhovaného politického rámca pre regionálnu politiku EÚ po roku 2013.
V tejto fáze prípravy budúceho programu Stredná Európa je potrebný Váš názor, aby pripravovaný program naplnil a uspokojil regionálne výzvy a špecifické potreby a aby využil existujúci potenciál pre budúcu spoluprácu v programovom období 2014 - 2020.
Preto by sme Vás chceli poprosiť o vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý bude dôležitým zdrojom informácií pre prebiehajúcu sociálno-ekonomickú analýzu na území štátov programu Stredná Európa.
Vyplnenie on-line dotazníka zaberie maximálne 10 min a je dostupný aj v slovenskom jazyku. Ďakujeme za Vašu ochotu a spoluprácu! Dotazníkový prieskum bude ukončený 20. apríla 2012!Prejdi na on-line dotazník

Fotografická súťaž programu Stredná Európa 2007 – 2013

Radi by sme zároveň vyzvali projektových partnerov zo SR zapojených do implementácie projektov v rámci programu Stredná Európa, aby sa zapojili do fotografickej súťaže svojimi dobrými fotografiami. Fotografie spolu s akronymom projektu, krátkym popisom fotografie a informáciou o copyrighte prosíme zaslať na nasledovný e-mail: . Všetky informácie o súťaži nájdete na stránke programu www.central2013.eu