Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Aktuálne predsedníctvo

Fínske predsedníctvo v Rade EÚ

Od 1. júla do 31. decembra 2019 zastáva pozíciu predsedníctva v Rade EÚ - Fínsko. Počas tohto obdobia sa fínske predsedníctvo (FI PRES) zameria na tri hlavné priority: zmena klímy, biodiverzita a obehová ekonomika.

V rámci zmeny klímy bude fínske predsedníctvo klásť dôraz na posilnenie pozície EÚ ako globálneho lídra v boji proti zmene klímy cez napĺňanie cieľov Parížskej dohody. V znižovaní emisií chce ísť Fínsko príkladom, uhlíkovú neutralitu preto plánuje dosiahnuť už v roku 2035. Pre EÚ ako celok podporuje termín 2050. Jedným z konkrétnych krokov, ako to dosiahnuť, je podľa Fínska do konca roku 2019 v rámci Rady EÚ identifikovať kľúčové zložky dlhodobej klimatickej stratégie. Zámerom FI PRES je zároveň zabezpečiť, aby Viacročný finančný rámec na roky 2021-2027 prispel k napĺňaniu klimatických cieľov.

Potenciál vidí v presadzovaní reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky tak, aby lepšie reflektovala na výzvy, ktoré so sebou zmena klímy prináša.
V oblasti životného prostredia má FI PRES za cieľ prijať závery Rady EÚ pre globálny rámec pre biodiverzitu po roku 2020, rovnako tiež závery rady v oblasti vôd, ovzdušiači k 8. Environmentálnemu akčnému programu (8EAP). Snahou bude aj dosiahnutie dohody k opätovnému využívaniu vody či k smernici o pitnej vode.

Fínsko patrí medzi lídrov v oblasti obehového hospodárstva, preto chce posúvať túto tému vpred a dosiahnuť zakomponovanie princípov obehového hospodárstva do ďalších sektorov. Ambíciu je predložiť a schváliť závery pre obehové hospodárstvo. Zároveň má FI PRES ambíciu posunúť implementáciu aktualizovanej stratégie pre biohospodárstvo.
Spomenuté priority a ciele budú základnou témou zasadnutí Rady ministrov EÚ pre životné prostredie, ktoré sa uskutočnia 11.-12. júla v Helsinkách, 4. októbra 2019 v Luxemburgu a 19. decembra 2019 v Bruseli.

Fínsko ako prvé predsedníctvo prichádza s inovatívnou novinkou zelenéhopredsedníctva, resp. udržateľného prístupu k spôsobu jeho vykonávania.Príkladom sú jednoduché opatrenia ako upustenie od rozdávania darčekových predmetov, či „recyklácia“ loga FI PRES, ale najmä kompenzácie emisií uhlíka spôsobených leteckou dopravou na stretnutia Rady EÚ v Helsinkách a Bruseli v celkovej hodnote cca pol milióna eur, ktoré budú použité na podporu projektov na znižovanie skleníkových plynov, v Hondurase, Laose, Ugande a Vietname. FI PRES dúfa, že týmto spôsobom založí tradíciu, v ktorej budú pokračovať i nasledovné predsedníctva.

Oficiálnu web stránku fínskeho predsedníctva nájdete na tomto linku: https://eu2019.fi/en/frontpage

Detaily ohľadom blížiacich sa udalostí počas fínskeho predsedníctva sú zverejnené v oficiálnom online kalendári tu: https://eu2019.fi/en/events/all?range=all