Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Výzvy SK-Klíma

Zoznam VÝZIEV NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PROJEKT vyhlásených v rámci Programu SK-Klíma:  

 Dátum zverejnenia Kód Názov výzvy Finančný mechanizmus Termín na predloženie žiadostí o projekt Stav
29.11.2019 ACC01  AKČNÉ PLÁNY NA ZMIERŇOVANIE A PRISPÔSOBOVANIE SA  ZMENE KLÍMY IMPLEMENTOVANÉ MIESTNYMI ORGÁNMI V MESTSKÝCH ÚZEMIACH (ClimaUrban) FM EHP 31.01.2020 prebieha
29.11.2019 ACC02  AKČNÉ PLÁNY NA ZMIERŇOVANIE A PRISPÔSOBOVANIE SA ZMENA KLíMY IMPLEMENTOVANÉ MIESTNYMI ORGÁNMI V MESTSKÝCH ÚZEMIACH (ClimaUrban) NFM 31.01.2020 prebieha

31.12.2019

ACC03  ZVYŠOVANIE POVEDOMIA O ZMIERŇOVANÍ A PRISPÔSOBOVANÍ SA ZMENE KLÍMY NA ŠKOLÁCH (ClimaEdu) NFM 28.02.2020 prebieha

 

Zoznam VÝZVIEV NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV v rámci Programu SK-Klíma: 

 Dátum zverejnenia Kód Názov výzvy Finančný mechanizmus Uzávierka výzvy Stav
09.12.2019 OH/12/2019 Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt

FM EHP / NFM

31.01.2020 - v znení Usmernenia č. 1 prebieha