Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kontakty

Správca programu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov

Adresa:

Námestie Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava, Slovenská Republika
Pracovisko: Karloveská 2, 841 04 Bratislava

Kontakt:  Ing. Denis Knotka

   riaditeľ Odboru programov nadnárodnej spolupráce a podporných činností

   +421 906 314 245

E-mail: 

Webové sídlo: www.minzp.sk/eea

Sociálne médiá:  https://www.facebook.com/eeagrants.SKCLIMATE/