Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kontakty

Správca programu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov

Adresa:

Námestie Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava, Slovenská Republika
Pracovisko: Karloveská 2, 841 04 Bratislava

E-mail

Webové sídlo: www.minzp.sk/eea

Sociálne médiá:  https://www.facebook.com/eeagrants.SKCLIMATE/