Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

FAQ 5 k výzve ACC01/ACC02

Je žiadateľ povinný realizovať okrem tvrdých opatrení aj mäkké opatrenia na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy? 

Žiadateľ nie je povinný realizovať mäkké opatrenia na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmeny klímy. Je na rozhodnutí žiadateľa, či v rámci projektu bude realizovať len tvrdé alebo aj mäkké opatrenia na zmierňovanie a prispôsobovanie zmeny klímy.