Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

FAQ 3 k výzve ACC01/ACC02

Akým spôsobom žiadateľ narátava počet opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy za účelom splnenia minimálnych požiadaviek pre počet 15 opatrení v rámci projektu?

Opatrením v kontexte výzvy sa rozumie akcia na dosiahnutie konkrétneho cieľa v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy na území mesta. Príklady oprávnených opatrení sú uvedené v prílohe 4 výzvy.

Do celkového minimálne požadovaného počtu 15 opatrení sa započítavajú tvrdé (technické) opatrenia aj mäkké opatrenia (plánovacie, sociálne a pod.), ktoré sú: