Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

FAQ 2 k výzve ACC01/ACC02

Spadá pod pojem exteriérové osvetlenie, ktoré sa nachádza medzi príkladmi oprávnených opatrení (príloha 4 výzvy) aj verejné osvetlenie v meste? Je takéto opatrenie na zvýšenie úspory energií v rámci výzvy oprávnené?

Pod pojmom exteriérové osvetlenie, ktoré je uvedené medzi príkladmi oprávnených opatrení v Prílohe č. 4 výzvy, sa rozumie aj verejné osvetlenie mesta. Opatrenie na zvýšenie úspory energií v súvislosti s verejným osvetlením v meste je považované v rámci výzvy za oprávnené.