Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám“

Ministerstvo životného prostredia SR sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti pre projekt „Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám“.

Projekt Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám poskytne jednotný a údajovo konzistentný zdroj harmonizovaných priestorových údajov pre používateľov z hľadiska potrieb štátu, občanov a podnikateľov. Prostredníctvom tohto projektu budú sprístupnené služby, pomocou ktorých bude možné priestorové údaje efektívnejšie zdieľať, prepájať a využívať. Realizáciou bude zabezpečená podpora výkonu koordinácie tvorby a prevádzky národnej infraštruktúry priestorových informácií v SR, ktorá poskytuje geopriestorovú podporu pre výkon elektronizácie verejnej správy.

Ďalej bude zabezpečená podpora pre prepojenia priestorových údajov s ďalšími údajmi nepriestorovej povahy, ich analytické spracovanie a monitoring na centrálnej úrovni; podpora plnenia náročných legislatívnych a technických požiadaviek; lepší monitoring infraštruktúry a kontroly dosahovania výsledkov a ďalšie.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám možno zasielať do 11. septembra 2018 prostredníctvom formulára v prílohách na e-mailovú adresu: SU144JPPUS@enviro.gov.sk

Verejné pripomienkovanie štúdie sa bude konať dňa 13. 09. 2018 o 10:00 hod. v priestoroch sekcie informatiky Ministerstva životného prostredia SR, Bukurešťská 4.

Vašu účasť, prosím, nahláste na e-mailovú adresu: SU144JPPUS@enviro.gov.sk

Dokumenty, prílohy, formuláre: