Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správne konania

OU-PO-OSZP1-2018/049405/KM

11.12.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie územnej výnimky zo zákazu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-BB-OSZP1-2018/034583-MP

11.12.2018 súhlas

OU-BB-OSZP1-2018/034545-Ku

10.12.2018 Súhlas a výnimky

OU-SA-OSZP/2018/008425-2

10.12.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 4 ks Borovica čierna - Obec Neded

OU-SA-OSZP/2018/008424-2

10.12.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 2 ks Tuja - Obec Dlhá nad Váhom

OU-BS-OSZP-2018/001327

10.12.2018 výrub drevín

OU-TO-OSZP-2018/013136

07.12.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 3 ks Agát, 1 ks Jaseň - Malé Ripňany

OU-PO-OSZP1-2018/49015/KM

07.12.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na výskum a o povolenie územnej výnimky zo zákazu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PO-OSZP1-2018/048924/HV

07.12.2018 Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov a vydanie súhlasov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Strana: [1]  [2]  [3]