Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správne konania

OU-TO-OSZP-2018/011699

23.10.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 1 ks Jaseň

10950/2018-6.3

22.10.2018 Žiadateľ: obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany - žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany v zmysle § 35 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov za účelom odstránenia hniezd belorítky domovej z budovy obecného úradu a neskolaudovanej prístavby základnej umeleckej školy, z dôvodu rekonštrukcie budovy.

OU-SA-OSZP/2018/007440-2

22.10.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 2 ks Smrek obyčajný - Obec Tešedíkovo

OU-SA-OSZP/2018/007439-2

22.10.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 2 ks Tuja - Mesto Šaľa

OU-BB-OSZP1-2018/030810-Ko

19.10.2018 Predĺženie platnosti rozhodnutia

OU-PO-OSZP1-2018/043299/HV

19.10.2018 Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov a vydanie súhlasov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Strana: [1]  [2]