Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie-"Odľahčovacie potrubie Košeca"

04.10.2018

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/rozhodnutie-odlahcovacie-potrubie-koseca.pdf (424,32 kB)

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže