Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Vodárenská nádrž Tichý Potok“

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/informacia-verejnost.rtf 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_presov/odbor_starostlivosti_o_zivotne_prostredie/spravne_konania/tichy_potok/Projektova%20dokumentacia%201.zip 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_presov/odbor_starostlivosti_o_zivotne_prostredie/spravne_konania/tichy_potok/Projektova%20dokumentacia%202.ZIP 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_presov/odbor_starostlivosti_o_zivotne_prostredie/spravne_konania/tichy_potok/Projektova%20dokumentacia%203.ZIP 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_presov/odbor_starostlivosti_o_zivotne_prostredie/spravne_konania/tichy_potok/Projektova%20dokumentacia%204.ZIP 

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/vn_tichy_potok.pdf