Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Podolínec – protipovodňové opatrenia mesta“

11.12.2018

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_presov/odbor_starostlivosti_o_zivotne_prostredie/spravne_konania/podolinec/informacia%20pre%20verejnost.pdf 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_presov/odbor_starostlivosti_o_zivotne_prostredie/spravne_konania/podolinec/PD_pre_DSP.zip 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_presov/odbor_starostlivosti_o_zivotne_prostredie/spravne_konania/podolinec/Stanovisko_VUVH_Podolinec_protipovodnove_opatrenia_mesta.pdf