Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Záverečné stanovisko: Využitie geotermálnej energie na priemyselné účely v Liptovskom Mikuláši

Záverečné stanovisko: Využitie geotermálnej energie na priemyselné účely v Liptovskom Mikuláši 

Podrobnejšie informácie