Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Záverečné stanovisko: Stredisko recyklácie plastov Dubnica nad Váhom - doplnenie nového druhu odpadu

Záverečné stanovisko: Stredisko recyklácie plastov Dubnica nad Váhom - doplnenie nového druhu odpadu

Podrobnejšie informácie