Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie:"Pracovisko mletia FeSiCa“ – pre OFZ, a. s., prevádzka Široká

Rozhodnutie:"Pracovisko mletia FeSiCa“ – pre OFZ, a. s., prevádzka Široká 

Podrobnejšie informácie

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže