Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie: Výmena sterilizačnej jednotky za účelom zefektívnenia úpravy odpadov, Nové Zámky

Rozhodnutie: Výmena sterilizačnej jednotky za účelom zefektívnenia úpravy odpadov, Nové Zámky

Podrobnejšie informácie