Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie: Inovatívna technológia recyklácie nespracovateľných PET odpadov Banská Bystrica - zmena stavba

Rozhodnutie: Inovatívna technológia recyklácie nespracovateľných PET odpadov Banská Bystrica - zmena stavba 

Podrobnejšie informácie