Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa

Oznam pre verejnosť

04.07.2016 Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti ...

Oznam pre verejnosť 10. 6. 2015

10.06.2015 Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava podala dňa 01. 06. 2015 žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1, podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
Účel použitia: základný výskum.

OZNAM PRE VEREJNOSŤ, 21. 07. 2011

21.07.2011 Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov

Oznam pre verejnosť, 10. 05. 2011

10.05.2011 Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1.

Oznam pre verejnosť – 05.03.2009

08.03.2009 Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti ...

OZNAM PRE VEREJNOSŤ, 01. 06. 2009 – žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov a o spojenie konania s posudzovaním ohlásenia

05.06.2009 Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti ...

Oznam pre verejnosť, 10.02.2010

10.02.2010 Žiadosť na prvé a každé ďalšie zavedenie geneticky modifikovanej kukurice NK603 do životného prostredia.

Oznam pre verejnosť, 10.02.2010

10.02.2010 Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 17773/2009-2.3-12-ZZP13 o súhlasoch na prvé a každé ďalšie zavedenie geneticky modifikovaných hybridov kukuríc Bt11 × MIR604 × GA21 a Bt11 × GA21 do životného prostredia

Oznam pre verejnosť, 18.02.2010

18.02.2010 Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov a o spojenie konania s posúdením ohlásenia začatia činnosti
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]