Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa

OZNAM PRE VEREJNOSŤ, 21. 07. 2011

21.07.2011 Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov

Oznam pre verejnosť, 10. 05. 2011

10.05.2011 Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1.

Oznam pre verejnosť – 05.03.2009

08.03.2009 Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti ...

OZNAM PRE VEREJNOSŤ, 01. 06. 2009 – žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov a o spojenie konania s posudzovaním ohlásenia

05.06.2009 Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti ...

Oznam pre verejnosť, 10.02.2010

10.02.2010 Žiadosť na prvé a každé ďalšie zavedenie geneticky modifikovanej kukurice NK603 do životného prostredia.

Oznam pre verejnosť, 10.02.2010

10.02.2010 Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 17773/2009-2.3-12-ZZP13 o súhlasoch na prvé a každé ďalšie zavedenie geneticky modifikovaných hybridov kukuríc Bt11 × MIR604 × GA21 a Bt11 × GA21 do životného prostredia

Oznam pre verejnosť, 18.02.2010

18.02.2010 Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov a o spojenie konania s posúdením ohlásenia začatia činnosti
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]