Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Zo života našich operencov

V priestoroch átria hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva výstavu, ktorá formou textov a fotografií ponúka mnohé zaujímavé informácie zo života vybraných vtáčích druhov žijúcich na našom území v súvislosti s ich správaním, spôsobom života, spôsobom hniezdenia a výchovy mláďat, ako aj v súvislosti s ich významom a dôležitosťou ochrany ako súčasti prírody, ktorá nás obklopuje. Výstava je spojená s exponátmi zo zbierok múzea, ktoré dopĺňajú prezentované vtáčie druhy z hľadiska prezentovaného obsahu.

Výstava je verejnosti prístupná v átriu hlavnej budovy ministerstva na Nám. Ľ. Štúra 1 v Bratislave do pondelka 7. marca 2016 v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 14:00 hod.