Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Život vtákov Podunajska

Na svetový deň mokradí odštartovala nová výstava na tému ochrany vzácnych druhov vtáctva okolia Dunaja, ktorú v priestoroch hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia SR pripravilo Bratislavské regionálne ochranárske združenie. Ústredným prvkom výstavy sú maľované panely znázorňujúce cyklus života riečnej krajiny. Obrazy návštevníkov postupne prevedú z prostredia samotnej rieky do okolitých lužných lesov. Súčasťou výstavy sú aj drevené modely vtákov v životnej veľkosti, ktoré sú umiestnené vo verných napodobeninách svojich skutočných hniezdisk. Priestor na tvorivosť a hru ponúkajú aj ostatné časti výstavy. Jednou z nich je bezpochyby veľká mapová skladačka Žitného ostrova – oblasti, ktorá vďačí Dunaju za úrodnú pôdu a najväčšiu zásobáreň pitnej vody v strednej Európe alebo hra o prírode na magnetickej tabuli.

Výstava je verejnosti prístupná bezplatne v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 14:00 do piatka 20.2.2015.