Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Zelený svet na MŽP SR

To, ako súčasná mládež vyjadruje svoj vzťah k prírode a životnému prostrediu, ukazuje aj aktuálna výstava v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Pre verejnosť ju pripravila Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici.
V átriu je vystavený výber diel z medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2015. Poslanie súťaže je vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý by prezentoval vzťah detí k životu a prírode.

Odbor komunikácie MŽP SR