Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstavy fotografií IMAGINE AIR

V dňoch 12. – 19. júna 2013 bude v budove Ministerstva životného prostredia SR, na Námestí Ľ. Štúra 1 v Bratislave, inštalovaná výstava fotografií IMAGINE AIR z rovnomennej fotografickej súťaže Európskej environmentálnej agentúry a výstava posterov DOBRÁ KLÍMA Európskej komisie, ktorá je súčasťou kampane Dobrá klíma pre svet, ktorý mám rád, vyhlásenej Európskou komisiou na rok 2013.

Výstava IMAGINE AIR predstavuje víťazné práce súťaže fotografických príbehov, v rámci ktorej Európania z rozličných krajín dostali príležitosť vyrozprávať príbeh o kvalite ovzdušia. Z výstavy sa dozviete, ktoré práce získali ocenenia v nasledovných kategóriách: Ovzdušie a technológie, Ovzdušie a mestá, Ovzdušie a zdravie ľudí, Ovzdušie a príroda.

Verejnosti je výstava prístupná v pracovných dňoch do 19.07. 2013  v čase od 10:00 do 14:00.