Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstava: Vodohospodárske rozmanitosti v povodí Ipľa, Hrona a Slanej

Voda, ako jeden z atribútov krajinnej mnohotvárnosti a dôležitá súčasť životného prostredia. O tom je výstava Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., ktorú otvorili na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.
Výstava s názvom Vodohospodárske rozmanitosti v povodí Ipľa, Hrona a Slanej predstavuje vodu, ktorá vo svojej nevšednej rozmanitosti dotvára členitú stredoslovenskú krajinu v povodiach riek Ipeľ, Hron a Slaná s prítokom Rimavy. Originalita banskoštiavnických vodných nádrží, sústava vodných stavieb Motyčky-Jelenec-Staré Hory či hate na hraničnom vodnom toku Ipeľ, ale aj ďalšie zaujímavosti odhaľuje posterová výstava v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Výstava je verejnosti prístupná do piatka 23.5. 2014 v pracovných dňoch od 10:00 do 14:00 v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia SR na Nám. Ľ. Štúra v Bratislave.