Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstava VODA – KRÁSA A KREHKOSŤ

Študenti z Kežmarku, Žiliny, Trenčína a Levíc uvažovali o vode a svoje myšlienky premietli do obrazov. Tí najúspešnejší získali za tvorivé úsilie deň pred Svetovým dňom vody Cenu ministerstva životného prostredia, Cenu Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Cenu Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Cenu Asociácie vodárenských spoločností.

  • Cenu Výskumného ústavu vodného hospodárstva získala Renáta Batorová zo Strednej umeleckej školy v Kežmarku.
  • Cenu Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve získal Erik Petruščák zo Strednej umeleckej školy v Kežmarku.
  • Cenu Asociácie vodárenských spoločností získala Daniela Honišková zo Súkromnej strednej umeleckej školy Žilina.
  • Cenu Ministerstva životného prostredia SR získala Kristína Struhárová zo Strednej umeleckej školy Ladislava Bielika v Leviciach.

22. marca verejnosť na celom svete oslavuje Svetový deň vody (v zmysle rezolúcie Organizácie spojených národov A/RES/47/1993). Zámerom je šíriť osvetu o vode, ako o nenahraditeľnom zdroji života na našej planéte. Navyše, rezolúciou OSN A/RES/65/154 je celý rok 2013 vyhlásený za „Medzinárodný rok spolupráce v oblasti vody“. Je to reflexia OSN na to, že problematika vody a jej zachovania pre budúce generácie sa týka každého štátu, každého rezortu, každého človeka na zemeguli.


Azda nik nepochybuje o tom, že voda je základom života. Je však aj čosi viac – je to pocit a umenie. Presvedčíte sa o tom, keď v dňoch 21. – 28 marca 2013 v čase od 10:00 do 14:00 h zavítate do átria Ministerstva životného prostredia SR a zadívate sa na vodu v obrazoch.