Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstava Voda je život

Sprostredkovať mládeži hravou formou informácie o vode potrebné na to, aby si uvedomili jej význam pre život. To je cieľom interaktívnej výstavy s názvom Voda je život, ktorá je verejnosti sprístupnená v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia SR. Mládež sa môže dozvedieť informácie o tom, ako koluje voda v prírode, aké je percentuálne zastúpenie jednotlivých skupenstiev vody na Zemi, aká je spotreba vody na Slovensku a v iných krajinách, kde doma míňame najviac vody a ako sa dá táto spotreba znížiť.

Výstava je súčasťou projektu Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania v súlade s Rámcovou smernicou o vode. Financovaný je Európskou úniou z programu LIFE+ a príspevku Ministerstva životného prostredia SR.

Výstava je verejnosti prístupná do piatka 28.3.2014 v pracovných dňoch od 10:00 do 14:00.