Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstava: Úspešné europrojekty Operačného programu Životné prostredie a informácie k Operačnému programu Kvalita životného prostredia

Príklady dobrej praxe Operačného programu Životné prostredie sú predstavené verejnosti v priestoroch envirorezortu. Úspešné projekty zamerané na budovanie čistiarní odpadových vôd, protipovodňovú ochranu, systém odpadového hospodárstva či ochranu prírody a ovzdušia prezentuje ministerstvo vo forme informačných materiálov a  panelov. Výstava je doplnená informáciami o možnostiach čerpania fondov Európskej únie z Operačného programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020.

Verejnosti je prístupná v átriu hlavnej budovy ministerstva na Nám. Ľ. Štúra 1 v Bratislave do pondelka 9. mája 2016 v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 14:00 hod.