Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstava: Srnčia zver

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva pre návštevníkov pripravilo výstavu s názvom Srnčia zver. Výstava poskytuje informácie o srnčej zveri z pohľadu jej sociálneho správania, biologických zvláštností, stavbe a vzhľade parožia a jeho možných anomálií ako aj správania v období rozmnožovania a výchovy mláďat. Zároveň prezentuje vplyv srnčej zveri na prostredie, potrebu starostlivosti o srnčiu zver hlavne v zimnom období , jej ohrozenie predátormi a tiež výskumné úlohy a experimenty Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum ekológie zveri v danej oblasti.


Výstava je verejnosti prístupná v átriu hlavnej budovy ministerstva na Nám. Ľ. Štúra 1 v Bratislave do stredy 27. apríla 2016 v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 14:00 hod.