Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstava: „Projekty medzinárodnej spolupráce na Dunaji“

Predstaviť odbornej, ale aj laickej verejnosti projekty medzinárodnej spolupráce na európskom veľtoku Dunaj je cieľom výstavy, ktorú dnes slávnostne otvorili v átriu Ministerstva životného prostredia SR. Expozíciu zostavili pracovníci bratislavského odštepného závodu Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., ktorý sa bezprostredne podieľa na realizovaní jednotlivých projektov, zameraných na protipovodňovú ochranu v regióne, tvorbu máp povodňového ohrozenia, ale aj na zlepšenie manažovania dunajskej vodnej cesty, či zefektívnenie hydrologického informačného portálu.

Výstava bude v átriu od 3.3. do 14.3.2014 a pre verejnosť bude prístupná počas pracovných dní od 10:00 do 14:00 hod.