Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstava: Predchádzanie vzniku odpadu a nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi

Výstava s názvom Predchádzanie vzniku odpadu a nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia SR predstavuje základné informácie a príklady z oblasti predchádzania vzniku odpadov. Výstava sa venuje najmä nakladaniu s biologicky rozložiteľnými odpadmi a je na nej možné nájsť napríklad elektrický kompostér vhodný pre stravovacie zariadenia a potravinársky priemysel, malý kuchynský kopompostér, kompostéry do bytov a interiéru, záhradný kompostér, ako aj potrebné príslušenstvo a letáky s užitočnými informáciami o nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi.

Výstava je spojená s kampaňou 10 dní kompostovania na Ministerstve životného prostredia SR. Verejnosti je prístupná do 20. mája 2016 v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 14:00. Výstavu organizuje ministerstvo spoločne s neziskovým občianskym združením Priatelia Zeme – SPZ.