Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

VÝSTAVA PRÁC ŽIAKOV UMELECKÝCH ŠKÔL K SVETOVÉMU DŇU VODY

Výstavu a súťaž, z ktorej pochádzajú vystavené práce študentov slovenských stredných umeleckých škôl, pripravila rezortná organizácia ministerstva životného prostredia - Výskumný ústav vodného hospodárstva, pri príležitosti Svetového dňa vody. Ten oslavujú ľudia na celom svete 22. marca. Výstava je organizovaná pod osobnou záštitou ministra životného prostredia Petra Žigu. Otvoril ju dnes štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz so slovami: „Svetový deň vody je udalosťou, kedy by sa mala všetka pozornosť sústreďovať na nenahraditeľný zdroj života na Zemi - na vodu“.

Súčasťou otvorenia bolo aj oceňovanie víťazov.
Cenu Ministerstva životného prostredia - diplom a Atlas krajiny Slovenskej republiky a Atlas druhov európskeho významu pre územia NATURA 2000 na Slovensku si z rúk štátneho tajomník a Vojtecha Ferencza prevzala Romana Okresová zo Strednej umeleckej školy v Kežmarku.

Cenu Výskumného ústavu vodného hospodárstva – diplom a poukaz v hodnote 100 eur si z rúk generálnej riaditeľky Výskumného ústavu vodného hospodárstva Ľubice Kopčovej prevzala Laura Hrušková zo Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline.

Cenu Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku – diplom a poukaz v hodnote 100 eur si z rúk generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku Mariána Supeka prevzal Andrej Šiket zo Strednej umeleckej školy Ladislava Bielika v Leviciach.

Cenu Asociácie vodárenských spoločností – diplom a poukaz v hodnote 100 eur si z rúk vedúcej kancelárie Asociácie vodárenských spoločností Ivany Mahríkovej prevzala Nikola Holková zo Súkromnej stredná umeleckej školy v Hodruši-Hámroch.

Do súťaže sa v tomto roku zapojili študenti z desiatich stredných umeleckých škôl spolu so 105 obrazmi.

Každoročne je Svetový deň vody venovaný inej ústrednej téme, ktorú vyhlasuje Organizácia spojených národov. Téma pre rok 2014 je zameraná na vodu a energiu a jej motto znie „Bez energie nie je voda a bez vody nie je žiadna energia“.

Výstava je verejnosti prístupná do piatka 4.4. 2014 v pracovných dňoch od 10:00 do 14:00 v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia SR na Nám. Ľ. Štúra v Bratislave.